Вече Пусторечана 20.02.2015, ресторан Бољи Живот у Нишу.