ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ПУСТОРЕЧАНА

Клуб Пусторечана у Нишу

почетна насеља наши људи писма
о нама привреда ствараоци слике
Пуста Река догађаји млади контакт
ЂДокументација Клуба

 

Одлука, Статут и друга акта важна за рад Клуба пусторечана

 

1. ОДЛУКА о оснивању Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте реке - Ниш

Оснивачка скупштина је одржана дана 27 маја 1998 године.

 

ОСНИВАЧИ Клуба су: Ђорђевић Милутин, Митровић Гојко, Ивановић Цвеја, Ђорић Горан, Костадиновић Александар, Николић Стеван, Ђурашковић Ратомир, Станојевић Стојан, Златановић Милорад, Ђорђевић Горан, Петровић Миломир, Момчиловић Слободан и Раденковић Радосав.

ЦИЉЕВИ и ЗАДАЦИ Клуба су: ..... Међусобно зближавање, упознавање и испомагање чланова Клуба; Пружање помоћи завичају у разним облицима и његово повезивање са свим људима који су пореклом из Пусте Реке итд...

 

2. СТАТУТ Клуба пусторечана и пријатеља Пусте Реке - Ниш

КЛУБ је удружење грађана Ниша и околине који воде порекло из Пусте Реке....

ЦИЉЕВИ и ЗАДАЦИ Клуба су  дати у Одлуци о оснивању.

ЧЛАНСТВО у Клубу је добровољно са одређеним правима и обавезама......

ОРГАНИ Клуба су: Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор....

СРЕДСТВА за рад Клуба се обезбеђују чланарином и добровољним прилозима....

Статут је усвојен 27.05.1998 г., а оверен дана 3.07.1998 г. у СУП у Нишу под рег. бр. 790/98.

 

3. РЕШЕЊЕ о упису у регистар друштвених организација и удружења грађана

Упис у Регистар је извршио Митровић Гојко, председник Клуба, дана 3.07.1998 г.

 

4. ИЗВОД из Регистра Републичког завода за статистику

Матични број  је 17655647, број документа је: 052-89 од 14.04.2006 године.