ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ПУСТОРЕЧАНА

Клуб Пусторечана у Нишу

почетна насеља наши људи писма
о нама привреда ствараоци слике
Пуста Река догађаји млади контакт

Скупштина Клуба Пусторечана 2006 г.

Седница Скупштине Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке, дана 17.04.2006. године 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1)     Избор радног председништва,

2)     Извештај о досадашњем раду Клуба,

3)     Предлог Плана рада Клуба за период 2006 – 2008. године,

4)     Предлог за састав Извршног одбора Клуба,

5)     Предлог за састав Надзорног одбора Клуба и

6)     Разно.

КЛУБ ПУСТОРЕЧАНА И ПРИЈАТЕЉА ПУСТЕ РЕКЕ – Н И Ш

-         Извршни одбор –

 

И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У

 Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Река у Нишу

Ниш, априла 2006. године

 

На основу члана 15. Статута Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке, Извршн и Надзорни одбор Клуба, подносе заједнички

 И З В Е Ш Т А Ј

о раду Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке

 

 После вишегодишњих тежњи једног дела грађана Ниша који воде порекло из Пусте Реке, група Пусторечана у Нишу формирала је Иницијативни одбор за формирање Клуба и на Оснивачкој Скупштини, дана 27. маја 1998. године, донета је Одлука о оснивању Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке.

Оснивачи Клуба су: Милутин Ђорђевић из Злате, Гојко Митровић из Горњег Бријања, Цвеја Јовановић из Житног Потока, Горан Ђорић из Орана, Александар Костадиновић из Стубле, Стеван Николић из Обилића, Ратомир Ђурашковић из Магаша, Стојан Станојевић из Вујанова, Милорад Златановић из Речице, Горан Ђорђевић из Злате, Миломир Петровић из Злате, Слободан Момчиловић из Доњег Бријања и Радосав Раденковић из Кожинца.

            Клуб је формиран у складу са Законом о друштвеним организацијама и удружењима грађана и Статутом Удружења за развој Пусте Реке са седиштем у Бојнику. Овде је потребно истаћи да је оснивање Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу, био само први корак у даљим планираним активностима на формирању Клубова Пусторечана у Лесковцу, Београду, Прокупљу и другим градовима.

            Одлуком о оснивању и Статутом Клуба, као основни циљеви и задаци Клуба, дефинисани су:

-         међусобно зближавање, упознавање и испомагање чланова Клуба,

-         успостављање контаката и пружање помоћи своме завичају у разним облицима и његово стално повезивање са становницима Ниша, као и из других места који су пореклом из Пусте Реке,

-         неговање и афирмација слободољубивих, духовних, историјских и природних вредности завичаја и пружање помоћи његовом бржем привредном, културном и укупном друштвеном развоју,

-         пружање материјалне помоћи у случају елементарних непогода или у другим случајевима,

-         помагање завичају у очувању природних лепота, историјских споменика, културних добара и музејских вредности,

-         афирмација туризма, спорта, рекреације и сл.,

-         пружање помоћи у припреми и изради пројеката научноистраживачког рада у Пустој Реци и издавање публикација од значаја за привредни и културни развој овог краја,

-         сарадња са Удружењем за развој Пусте Реке у раду и пружање помоћи завичајним одборима пусторечких села,

-         неговање и афирмација добрих обичаја, традиције и дружења међусобним окупљањем, сусретима, екскурзијама, спортским активностима и сл.

 Одмах по оснивању Клуба, око стотинак Пусторечана je изразило жељу да активно учествује у раду Клуба и учланило се у Клуб.

 У почетном периоду рада Клуба, велики број чланова Клуба узео је активно учешће у пружању помоћи у прикупљању података о Пусторечанима, а све са циљем писања књиге «Пуста Река и Пусторечани», аутора проф. др. Милутина Ђорђевића из Ниша. С тим у вези, остварен је контакт са великим бројем Пусторечана и прикупљана је фото и друга документација о појединим Пусторечанима.

 Исте године, када је основан Клуб, организован је Први велики сусрет Пусторечана. Сусрет је одржан дана 25. и 26. јула 1998. године. Првог дана у мотелу «Наис», организовано је саветовање о привредном развоју Пусте Реке и изложба књига и слика аутора из Пусте Реке. У вечерњем делу програма уз свечану вечеру организован је церемонијал «резања славског колача» уочи «Горешњака». На забави је учествовало око 300 Пусторечана и пријатеља Пусте Реке.

 Другог дана, организован је излет на Радан планину и ручак за око стотинак гостију. Пре тога, у преподневним часовима Пусторечани су присуствовали отварању завичајног одељења библиотеке у Бојнику, где су предали око стотинак књига, које су поклонили аутори из Пусте Реке. Потом су Пусторечани имали кратак сусрет са председником општине Лебане и обилазак археолошког локалитета Царичин град.

 Организација дводневног сусрета Пусторечана је оцењена као веома успешна и закључено је да се наредних година овакви сусрети редовно одржавају сваке две године и у другима градовима (Лесковац, Бојник, Београд итд.).

После две године, односно 2000. године, Клуб је узео активно учешће у припреми и организацији сусрета Пусторечана који је одржан у Лесковцу.

 Наредних година Клуб Пусторечана и пријатеља Пусте Реке је своје активности углавном усмерио на организацију редовних годишњих дружења Пусторечана у Нишу. Наиме, на Извршном одбору је договорено да се сваке године у Нишу организује дружење под називом «Вече Пусторечана» и то средином месеца фебруара када је и верски и државни празник Сретење. На овим сусретима редовно је било присутно између 100 и 200 Пусторечана и пријатеља Пусте Реке, а при том је Клуб позивао у госте руководство матичне општине Бојник, као госте из клубова у Београду и Лесковцу.

 Овде је потребно истаћи да се финансирање ових сусрета Пусторечана у Нишу, врши искључиво од стране самих учесника сусрета. Наиме, Клуб за сада  није успео да обезбеди трајне изворе финансирања.

На седници Извршног одбора Клуба, одржаној уочи последњег дружења Пусторечана у Нишу, између осталог, донета је одлука да се убудуће више ангажују млади Пусторечани у раду Клуба, јер уосталом будућност припада младима. Тако је присуство неколицине младих Пусторечана, посебно улепшало дружење Пусторечана у Нишу, 18. фебруара 2006. године и надамо се да ће и то постати традиција.

 У протеклом периоду Клуб је успешно организовао и саветвање на тему «Повратак привредника у Пусту Реку». Саветовање је одржано у Нишу уз присуство неколико десетина привредника из Ниша и других градова Србије.

 У оквиру сарадње са Удружењем за развој Пусте Реке, руководство Клуба Пусторечана је узело активно учешће у измени статута Удружења, на тај начини што су достављени Удружењу конструктивни предлози за измену статута, а све са циљем да Удружење ефикасније ради и доноси одговарајуће одлуке.

 Што се тиче сарадње са другим завичајним клубовима и удружењима, последење две године остварена је сарадња са Завичаајним удружењем Топличана у Нишу. Са овим Удружењем је договорено да се у наредном периоду организују чешће заједнички састанци и организују заједничке акције.

 И поред тога што је Клуб у протеклом периоду спроводио напред наведене активности, оцењујемо да је у складу са Статутом Клуба, било потребно да се више учини на плану повезивања Пусторечана, пре свега у Нишу као и пружању помоћи нашем завичају. Исто тако комуникација између чланова Клуба је била недовољна.

 Поред напред изнетог, морамо констатовати да није довољно учињено пре свега на активнијем и масовнијем учлањењу нових чланова Клуба, као и неажурном наплатом чланарине. Наиме, као што смо напред истакли, Клуб до сада није успео да обезбеди трајне изворе финансирања (чланарине, спонзорства и др.), што ће бити један од задатака у будућем периоду. Исто тако, планирано је да Клуб отвори свој сајт, али то такође није реализовано, а неспорно је да постоји потреба за отварањем сајта Клуба, што такође треба реализовати у будућем периоду. Напомиње се да су у поступку припреме за отварање сајта Клуба.

 

 ПРЕДСЕДНИК  ИЗВРШНОГ ОДБОРА:   Гојко Митровић

 ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Станко Ивковић

КЛУБ ПУСТОРЕЧАНА И ПРИЈАТЕЉА ПУСТЕ РЕКЕ – Н И Ш

 

П Л А Н   Р А Д А

 Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Река у Нишу

 за период од 2006. до 2008. године

 

 У остваривању циљева и задатака Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу, за период од 2006. до 2008. године ( у даљем тексту: Клуб), предвиђених чланом 7. Статута Клуба, у наредном периоду основне активности ће бити следеће:

1. Организација нормативне делатности

1)   Евидентирање чланова Клуба који су се изјаснили да желе бити чланови и перманентан рад на проналажењу  Пусторечана у Нишу и њихово учлањивање у Клуб. Посебну пажњу поклонити учлањењу младих Пусторечана у Клуб.

2)      Израда и подела чланских карата.

3)      Отварање сајта Клуба и његово редовно ажурирање.

4)      Континуирана наплата чланарине од чланова Клуба.

5)      Евидентирање спонзора Клуба, контакт и успостављање сарадње нових спонзора Клуба.

6)      Обезбеђење других извора финансирања.

7)      Обезбеђење просторија за рад Клуба као трајно решење.

 

2. Посебне активности Клуба

 

1)      Одржавање заједничких састанака једном месечно (први понедељак у месецу) са већим бројем Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу.

2)      Организација дружења Пусторечана у Нишу.

3)      Организација промоција књига и других публикација аутора из Пусте Реке.

4)      Организација заједничких излета, посета и слично.

5)      Припреме за организацију заједничке вечери Пусторечана, Јабланичана и Топличана.

6)      Организација и других активности које су у складу са Статутом Клуба.

7)      Образовање одбора за поједине активности.

 

3. Сарадња са Удружењем за развој Пусте Реке

1)  Активно учешће у раду Удружења на припреми Сусрета Пусторечана  и сарадња са Клубовима Пусторечана у Лесковцу, Београду и другим   градовима.

2) Утврђивање заједничких дугорочних и краткорочних циљева и      задатака.

3) Договарање о облицима сарадње и координације како са Удружењем тако и са осталим клубовима у другим градовима.

4) Активно учешће у формирању завичајних одбора, изради њихових планова рада, евидентирање могућих спонзора завичајних одбора.

5) Пружање помоћи у раду Клубова Пусторечана у другим градовима уз коришћење позитивног искуства Клуба у Нишу.

 

4. Сарадња са другим Удружењима

Наставити започету сарадњу са Завичајним Удружењем Топличана у Нишу и сарадњу проширити тако што ће се поред заједничких састанака организовати и друге заједничке активности као и заједничко дружење Топличана и Пусторечана у Нишу.

Остварити контакт и договарати могуће садржаје и облике са Удружењем Јабланичана и другим завичајним удружењима у Нишу.

У сарадњи са Удружењем за заштиту ћирилице Српског језика «ЋИРИЛИЦА» из Ниша, чувати језик и писмо нашег народа.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР Клуба Пусторечана у Нишу

  

ПРЕДЛОГ

за састав Извршног одбора

Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу

 

Извршни одбор Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу, на својој седници одржаној дана 12.04.2006. године, утврдио је  предлог за састав Извршног одбора Клуба, и то:

 

1)      Мр. Стојан Станојевић из Вујанова, за председника Клуба пусторечана

2)      Проф. др. Милорад Златановић из Речице,

3)      Раденковић Радосав, дипломирани економиста  из Кожинца,

4)      Мр. Јован Ђошић из Зелетова,

5)      Гојко Митровић, дипломирани економиста  из Горњег Бријања,

6)      Горан Ђорић, дипл. инж. електронике из Орана, за подпредседника

7)      Стеван Николић, капетан из Обилића,

8)      Светлана Ивковић, дипл. инжењер електронике из Д. Коњувца

9)  Др. Миладин Радовановић из Стубле,

10)  Др. Драган Раденковић из Зелетова,

11) Проф.др. Милутин Ђорђевић из Проф.др. Милутин Ђорђевић из Злате.

  

ПРЕДЛОГ

за састав Надзорног одбора

Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу

 

 Извршни одбор Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу, на својој седници одржаној дана 12.04.2006. године, утврдио је  предлог за састав Надзорног одбора Клуба, и то:

1)      Мр. Станко Ивковић из Горњег Коњувца, за председника

2)      Проф. др. Војислав Милтеновић из Орана,

3)      Витомир Милошевић, дипломирани технолог из Стубле,

4)  Јасмина Трајковић, дипломирани правник из Бојника,

5)   Мирко Петровић, дипломирани инжењер из Злате.