Ō

Dr Milorad Zlatanović, red. prof.  Građevinskog fakulteta u Nišu

 Др Милорад Златановић, ред. проф. Грађевинског факултета у Нишу

Рођен је 1952 год. у Српском Милетућу, а родитељи су из Речице, Пуста Река. Завршио је Грађевински факултет у Нишу, где је магистрирао и докторирао. Сада је професор на истом факултету за предмете: Организација и технологија грађења, Основи саобраћајница и Шумска транспортна средства, а од 2004 године је и шеф Катедре за саобраћајнице.

Ожењен је супругом Јасмином и имају ћерке Ирену и Марину.

Адреса: mzlatan@junis.ni.ac.yu milorad@gaf.ni.ac.yu  

Naučne i stručne oblasti interesovanja:

 

Naučne i stručne oblasti interesovanja su:

  •     organizacija i tehnologija građenja, sa posebnim osvrtom na dinamičko planiranje i  upravljanje projektima u građevinarstvu;.   

  •    projektovanje i građenje saobraćajnica, sa posebnim osvrtom na optimizaciju troškova transporta.

  

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 *         Monografije

 1.       Grupa autora: Monografija Studija i Upravljanje procesima građenja, Zlatanović Milorad, poglavlje: Nestandardni transportni problemi u funkciji                     optimizacije procesa kod izgradnje saobraćajnica, str. 7-16, Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijsku gradnju, Novi Sad, 1996. Str. 182, Literatura                    uz svako poglavlje.

2.       Grupa autora: Monografija Stanovanje u više porodičnim spratnim zgradama u novim tržišnim uslovima-STANOVANJE 1, Trajković Dima, Zlatanović Milorad, poglavlje: Prilog proučavanju faktora koji utiču na cenu građenja stambenih zgrada u uslovima tržišta i različitih vlasničkih odnosa, str.131-142, Građevinski fakultet,Niš, 1996. Str. 168, Literatura uz svako poglavlje.  

3.       Grupa autora: Monograph International Symposium Construction Technology Construction Management 97, Zlatanovi} Milorad, Trajkovi} Dima, poglavlje: Contribution to mechanical production unit cost determination, str. 227-236, Faculty of Civil Engineering, Subotica, Yugoslavija, 1997. Str. 416, Literatura uz svako poglavlje. 

4.       Grupa autora: Monograph International Symposium Construction Technology Construction Management 97, Trajkovi} Dima, Zlatanović Milorad, poglavlje: Construction to Building Technology Enhancement, str.11-18, Faculty of Civil Engineering, Subotica, Yugoslavija, 1997. Str. 416, Literatura uz svako poglavlje.  

5.       Grupa autora: Monografija Stanovi i zgrade za tržište-STANOVANJE 2, Zdravkovi} Slavko, Igi} Tomislav, Zlatanovi} Milorad, poglavlje: Specifičnost upravljanja projektom pri gradnji stambenih objekata za tržište, str.139-146, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 1998. Str. 229, Literatura uz svako poglavlje.

6.       Zlatanovi} Milorad: Monografija - Upravljanje transportnim procesima izgradnje saobraćajnica, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš 1999.

  

           Udžbenici:

1.       Zlatanovic Milorad: Osnovi saobraćajnica, udžbenik, Građevinski fakultet, Niš, 1994. Srt. 159, Literatura 157-159.

2.       Zlatanovic Milorad: Operaciona istraživanja, V poglavlje u ud`beniku Organizacija građenja I  Trajković Dime,Građevinski fakultet, Niš, 1994. Str. 121-157, Literatura str. 347-349.

3.       Stefanović Aleksandar, Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Organizacija građenja - zbirka rešenih zadataka, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš, 1998.

4.      Zlatanović  Milorad, Matejević Biljana: Osnovi saobraćajnica, Zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš 2005. Strana 230, Literatura 226-227.

  

*         Neki radovi (od preko sto) od  značaja za razvoj naučne misli:

 

    1.        Zlatanović Milorad: The optimal way of transporting ground with the construction of the lines of communication, Facta universitatis, Series                Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 1995. Vol. 1, No 2 (1995), str. 265-273, References 273.  

2.        Trajković Dima, Zlatanović Milorad: Method of Complex Evaluation and its Application for the Construction Machine Efficiency Increase at the Road Building, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 1996. Vol. 1, No 3 (1996), str. 441-450, References 450.  

3.        Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Methods for Maximum Individual Time of Transport Duration Minimization, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Niš, 1996. Vol. 1, No 3 (1996), str. 451-456, References 456.   

4.        Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Autotransport Costs Optimization on Traffic Ways Building, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Ni{, 1997. Vol. 1, No 4 (1997), str. 553-559, References 559. 

5.        Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Razvoj menadžmenta u građevinarstvu i dalje tendencije, Zbornik radova GAF, Niš, 1997. Str. 49-56, Literatura 56.

7.        Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Upravljanje projektima održavanja putne mreže, Zbornik radova, II Internacionalni simpozijum iz project managementa Projekt management nove metode i tehnike YUPMA 98, Zlatibor, 1998. Str.  289-293, Literatura str. 293.

8.        Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Bikriterijalni transportni problemi u funkciji optimizacije procesa kod izgradnje saobraćajnica, Zbornik radova GF, Niš, 1996. Str. 189-195, Literatura 195.

9.        Zlatanović Milorad: Prilog upravljanju transportnim sistemom na izgradnji saobra}ajnica, V Me|unaroni simpozijum Menad`ment i razvoj preduze}a SymOrg 96, Vrnja~ka banja, 1996. Str. 452-456, Literatura str.456.

10.     Zlatanovi} Milorad, Trajković Dima: Multimomentna metoda i njena primena na izgradnji saobraćajnica, Prvi munarodni simpozijum Industrijsko in`enjerstvo 96, Beograd, 1996. Str. 414-417, Literatura 417.

11.     Zlatanović Milorad, Stefanović Bogdan: Management of Forest Roads in Serbia Upravljanje šumskim putevima u Srbiji, XXII IUFRO World Congress 2002, Tokio, Japan, 2002.   September 29 - October 5, 2002.

12.     Zlatanović Milorad, Trajković Dima: The Choice of the Most Favourable Investment Object Contractor - Izbor najpovoljnijeg izvodja~a investicionog objekta, (Proceedings Vol. 4 Bridges and Construction Management), Jubilee Scientific Conference devoted to the 60th anniversary of the foundation of the UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofila, 2002. Strana 101-110, Literatura 110.

13.     Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Decision Models in Traffic Management - Modeli odlučivanja u upravljanju saobraćajnicama, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 2000. Vol. 2, No 2 (2000), str. 149-157, References 157.  

14.     Zlatanović Milorad: Road quality management Upravljanje kvalitetom puteva, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Ni{, University of Niš, 2000. Vol. 2, No 2 (2000), str. 139-148, References 148.

15.     Zlatanović Milorad, Trajković Dima: Models for the choice of the most favorable contractor for construction of the thermal insulation systems Modeli izbora najpovoljnijeg izvođača za postavljanje termoizolacionog sistema, Facta universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Niš, University of Niš, 2005. Vol. 2, No 5 (2003), str. 339-348, References 348. 

16.     Zlatanović S .Milorad, Stefanović Z. Bogdan (2002): Optimization of Earth Mass Distribution in Forest Road Construction, an original scientific work published in a scientific journal of national significance A Collection of Works of the Institute of Forestry 46-47, publisher: Institute of Forestry, PE Serbia forests, Belgrade, Yugoslavia: 117-129. i td.

 

*         Neki od važnijih naučnih projekta na kojima je radio:

 

1.      Projekat 09M02: Istraživanja u oblasti saobraćajnica;

Podprojekat:       Projektovanje.

Projekat finanasira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Projekat je dugoročan, od 1995. do 2000. godine.

            2.      Projekat 09M07: Razvoj metoda planiranja i građenja, upravljanja i procene kvaliteta u građevinarstvu;

Podprojekat:       Razvoj i primena teorije proizvodnih sistema u građevinarstvu;

Tema:                Planiranje i optimizacija procesa kod izgradnje saobraćajnica.

Projekat finanasira Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Projekat je dugoročan, od 1995. do 2000. godine.

3.   Naučno istraživački projekat: Razvoj fasadnog termoizolacionog sistema FTIS.

Projekat finanasira Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Projekat je dugoročan.

             4.  Naučno istraživački projekat: Upravljanje projektima, tehnologijom i alternativnim sistemima izgradnje, energetski i ekološki pogodnih objekata                   i stambenih naselja u eksploataciji.

Projekat finanasira Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Projekat je dugoročan.

 

*         Ima više desetina stručnih radova-projekata iz oblasti organizacije i tehnologije građenja, kao i iz oblasti projektovanja i izvođenja saobraćajnica.